ویسک- آر (WISC-R) در ایران زنده است: هنجاریابی آزمون هوش وکسلر کودکان- تجدید نظر شده در گروه سنی 15 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌پزشکی - استادیار دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل


عنوان مقاله [English]

WISC-R is alive in Iran: Standardization of Wechsler Intelligence Scale for Children - Revised (WISC-R) in the 15 years children

نویسندگان [English]

  • Mehryar Nadrmohamadi 1
  • Maryam Shafipour 2
1 Ardebil universiti
2 Ardebil University