ویژگی روانسنجی پرسشنامه هیجان خواهی ذاکرمن و رابطه آن با اعتیاد پذیری معتادان در حال ترک منطقه 4 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌سنجی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

2 دکترای روان‌شناسی، دانشیار ،دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Zakarman's Excitement Questionnaire and its Relationship with Addictive Addiction in Quitting Zone 4 of Tehran

نویسندگان [English]

  • Shadi Hasanzadeh 1
  • Valiollah Farzad 2
1 Islamic Azad university
2 islamic Azad university