ساخت و هنجاریابی آزمون توانایی پیشگیری از اچ آی وی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، ایران.

2 استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، ایران

3 استادیار بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، ایران

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان


عنوان مقاله [English]

Construction Stardization ability to prevent HIV test

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Sanjari 1
  • Foziyeh Rafaati 2
  • Ali Kamali 3
  • mohammadreza mohamadisoleymani 4
1 iran
2 iran
3 iran
4 Kerman