سنجش نقش عوامل خانوادگی و مدرسه‎ای مؤثر در مهارت‌های زندگی نوجوانان مقطع تحصیلی متوسطه دوم شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

2 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران