رابطة غیر مستقیم هویت اطلاعاتی، هویت هنجاری و هویت سردرگم- اجتنابی با سرمایة روان‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روان‌شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 استاد گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Indirect Information Identity, Normative Identity and Confusion-Avoidance Identity on Psychological Capital

نویسندگان [English]

  • Arezo Nejatian Tanha 1
  • Hamze Ganji 2
  • Rasol Kordnoghabi 2
1 Azad
2 Azad