مقایسه تنظیم هیجانی مثبت و منفی، توانایی شناختی و خود ارزشمندی در نوجوانان تیزهوش و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی، دانشگاه ارومیه. ارومیه. ایران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه تنظیم هیجانی مثبت و منفی، خود ارزشمندی و توانایی شناختی در دو گروه نوجوانان تیزهوش و عادی صورت گرفت. به این منظور 120 نفر از دانش­آموزان مدارس تیزهوشان و عادی بر اساس نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای از مدارس سطح شهر بوشهر انتخاب شدند. در نهایت دانش آموزان به طور انفرادی در توانایی­های شناختی، تنظیم هیجان و خود ارزشمندی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده تفاوت بین دو گروه نوجوانان تیزهوش و عادی در ابعاد توانایی شناختی، تنظیم هیجان و خود ارزشمندی بود، به طوری که نوجوانان تیزهوش بیش از نوجوانان عادی خود ارزشمندی مشروط را تجربه می­کردند. به نظر می­رسد خود ارزشمندی مشروط در مقایسه با ابعاد شناختی و تنظیم هیجان نقش بارزتری در تبیین تفاوت­های تحصیلی دانش­آموزان تیزهوش و عادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparsion of positive and negative emotional regulation, cognitive ability and Contingencies of self-worth in Gifted and normal adolescents

نویسندگان [English]

  • s a 1
  • a gh 2
  • y j 3
1 o
2 ض
3 ت
چکیده [English]

The comparsion of positive and negative emotional regulation, cognitive ability and Contingencies of self-worth in Gifted  and normal adolescents

کلیدواژه‌ها [English]

  • The comparsion of positive and negative emotional regulation
  • cognitive ability and Contingencies of self-worth in Gifted and normal adolescents