هنجاریابی و اعتباریابی آزمون رقابت جویی برای دانش آموزان دخترانه مقطع دبیرستان حکمت نیاوران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 کارشناس ارشد مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

 از آن­جا که رقابت جویی اغلب دارای کیفیات   انگیزش مثبت نیرومندی است و می تواند به خلاقیت منجر شود و مشوق هایی را فراهم   کند که باعث فعالیت و تحرک افراد گردد و با توجه به  عدم وجود تست رقابت جویی نرم شده ایرانی، هدف   این تحقیق عملی بودن، روایی، اعتبار و نرم یابی تست رقابت جویی بود. آزمودنی های   پژوهش شامل 243 نفر از
  دانش آموزان دبیرستان حکمت ایرانیان بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند   . نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه رقابتی اقتباس شده از رقابت جویی فرانکن (1995)   با هم مورد تحلیل عاملی قرار گرفته اند. در استخراج عامل­ها از روش های مولفه   های اصلی و پیشینه احتمال استفاده شده است. تحلیل عاملی مجزا به استخراج 4 عامل   با ارزش ویژه بزرگتر از از 1 منجر شد. این عامل ها تحت عناوین (انگیزش برای کوشش   کردن در موقعیت های رقابت آمیز)، (ترجیح دادن تکالیف دشوار)، (رضایت خاطر از انجام   کارها به نحو احسن) و (اشتیاق به برنده شدن) را تبیین می کند. روایی همگرایی با   استفاده تحلیل عاملی تاییدی هر یک سازه­های تحقیق بررسی و روایی واگرایی با   استفاده از مدل تحلیل عاملی تاییدی کل سازه­ها در کنار یکدیگر صورت پذیرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

هنجاریابی، اعتباریابی، آزمون رقابت جویی

نویسندگان [English]

  • mehdi kalantari 1
  • fatemeh Birak 2
1 Roudehen
2 Roudehen
چکیده [English]

هنجاریابی، اعتباریابی، آزمون رقابت جویی