ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش‌آموزان پیش‌دبستانی شهرستان اسلامشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، تهران، ایران

2 دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر به «ویژگی­های روان­سنجی نسخه دوم مقیاس­های سنجش هوش   رینولدز در دانش­آموزان پیش­دبستانی شهرستان اسلامشهر»   پرداخته شده و سؤال اصلی بدین ترتیب تدوین شده است که آیا نسخه دوم مقیاس­های   سنجش هوش رینولدز در دانش­آموزان پیش­دبستانی شهرستان اسلامشهر دارای ویژگی­های
  روان­سنجی مطلوب است؟ پژوهش حاضر در حیطه طرح­های  روان­سنجی جای می‌گیرد. جامعه تحقیق حاضر را تمامی   دانش­آموزان   پیش­دبستانی شهرستان اسلامشهر تشکیل می­دهند. در این پژوهش با   پیروی از روش نمونه­گیری خوشه­ای تعداد 120 نفر به­عنوان نمونه انتخاب شدند و از   نسخه   دوم مقیاس­های سنجش هوش رینولدز به­عنوان ابزار استفاده شده است   که دارای روایی و اعتبار مطلوب در نسخه اصلی بوده است. در نهایت، یافته­های   تحقیق نشان داد که نسخه دوم مقیاس­های سنجش هوش رینولدز با   استفاده از دو روش آلفا کرانباخ و دو نیمه کردن آزمون با اصلاح اسپیرمن- براون   دارای ضرایب بالاتر از 88/0 بوده که نشان­دهنده تجانس درونی مطلوب و ضریب ثبات   89/0 که نشان­دهنده ویژگی تکرارپذیری ابزار مذکور می­باشد. همچنین، نسخه دوم مقیاس­های   سنجش هوش رینولدز در مقیاس­های هوش سیال و هوش متبلور با   هوشبهرهای دانش، کلامی و کل از نسخه نوین هوش­آزمای تهران- استانفورد- بینه   دارای روایی ملاکی (از نوع همزمان) باشد. در نهایت، با استفاده از تحلیل عامل   سلسله مراتبی متعامد مشخص گردید که باید «هوش سیال» و «هوش متبلور» را در یک   عامل به­عنوان «نیمرخ هوشی» مدنظر قرار داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ش

نویسندگان [English]

  • ی ی 1
  • ی ی 2
  • ی ی 3
چکیده [English]

ش

کلیدواژه‌ها [English]

  • ش