فرم کوتاه مقیاس شناور بودن: تعیین ساختار عاملی و اعتبار‌یابی مقیاس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشیار گروه سنجش، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

شناور بودن قابلیت بهبود   کیفیت زندگی و ارتقای رشد شخصی را دارد و با پیامدهای مثبت روانشناختی بسیاری   همراه است. با این وجود مرور پیشینۀ پژوهشی نشان دهندۀ این است که ابزاری روا و   پایا که مختص فرهنگ و دانش آموزان ایرانی باشد وجود ندارد. هدف   اصلی پژوهش حاضر ارزیابی مشخصه های روان سنجی نسخۀ ایرانی پرسش نامۀ شناور بودن   برای دانش آموزان دبیرستانی بود. جامعۀ مد نظر این پژوهش شامل   کلیۀ‏ دانش­آموزان دبیرستان­های شهر ری در سال 97-96می باشد که 464 نفر از ایشان   به عنوان نمونه و به صورت خوشه­ای تصادفی انتخاب شدند؛در پژوهش حاضر از فرم   کوتاه مقیاس شناور بودنرینبرگ، وولمیر و انگسراستفاده شده است. تحلیل عامل   اکتشافی منجر به کشف دو خرده مقیاس گردید که تحلیل عامل تاییدی مرتبه اول آنها   را تایید و تحلیل عامل تاییدی مرتبه دوم نشان داد که این خرده مقیاس ها در ذیل   یک مفهوم بنام شناور بودن قرار می گیرند. در مجموع می توان گفت که فرم کوتاه   مقیاس شناور بودن از روائی و پایائی مطلوبی در جامعۀ مختص دانش آموزان ایرانی   برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

نویسندگان [English]

  • ی ی 1
  • ی ی 2
  • ی ی 3
  • ی ی 4
چکیده [English]

1

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1