فصلنامة علمی - پژوهشی روان‌سنجی‌، دورة نهم، شمارة 34، پاییز 1399، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، صفحه های 1 الی 144.

شناسنامه علمی شماره

چکیده

فهرست مطالب این شماره:
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه تمایل به مشارکت اجتماعی                                     
آرنوش درستکار، هائیده صابری، نسرین باقری
 
هنجاریابی و کفایت شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ عزت‌نفس جنسی (SSC)          
مهدی دهستانی، لیلا ادب­آوازه، مهدی رحمانی­ملک‌آبادی، علی اصغر فرخزادیان
 
بررسی ساختار عاملی و اعتبار یابی مقیاس سرسختی ذهنی در دانش‌آموزان دبیرستان     
بتول طامه، فریبرز درتاج، ابوطالب سعادتی شامیر، نورعلی فرخی
 
تبیین نقش خلاقیت و سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی با میانجی­گری...                
حمیدهمرنگ، افسانه قنبری پناه، خدیجه ابولمعالی الحسینی، مژگان سپاه منصور
 
بررسی ویژگی­های روان سنجی پرسش نامه هوش موفق آورورا بر...                            
سارا آقابابایی، محبوبه محمد صادقی
 
ویژگی های روان­سنجی مقیاس تصویری ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی...             
دلارام بیکی، سوزان امامی پور
 
ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، پرسشنامۀ شخصیتی نئو (NEO PI-R) و...                   
مهدی گنجی، مهرداد ثابت، حمزه گنجی، خدیجه ابوالمعالی
 
بررسی ویژگی­های روان­سنجی پرسشنامه دین­داری و معنویت کودکان هرناندز             
شهناز نوحی، مسعود جان بزرگی، ملکه ناصری فدافن                 

عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a