کاربرد نسخه نوین هوش‌آزمای تهران- استانفورد- بینه در کودکان استثنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

2 استادیار و دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

چکیده

نسخه نوین هوش­آزمای تهران- استانفورد- بینه به ­عنوان ابزاری معتبر در تشخیص ناتوانی یادگیری محسوب می­شود و با بهره­ گیری از اجرای همزمان این ابزار با نسخه چهارم مقیاس ­های هوشی وکسلر می­توان اطلاعات مکفی و معتبری را در زمینه تشخیص و شناسایی ناتوانی یادگیری برای دانش ­آموزان با اختلال یادگیری در تهران به دست آورد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of the new version of Tehran-Stanford-Binet intelligence test in exceptional children

نویسندگان [English]

  • Kambiz Kamkari 1
  • Shohreh Shokrzadeh 2
1 Associate Professor and PhD in Exceptional Child Psychology and Education, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.
2 Assistant Professor and PhD in Exceptional Child Psychology and Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Science and Research, Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The new version of Tehran-Stanford-Binet IQ test is considered as a valid tool in diagnosing learning disabilities and by using this tool simultaneously with the fourth version of Wechsler IQ scales, sufficient and reliable information can be obtained in diagnosing and identifying learning disabilities for students. Achieved with learning disabilities in Tehran 

کلیدواژه‌ها [English]

  • New version of Tehran-Stanford-Binet intelligence test
  • learning disability
  • students