سنجش نقش واسطه‌ای مشکلات بین فردی در رابطه بین کمال‌گرایی و افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو دکترا

3 دانشجوی دکترا

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین نقش واسطه­ای مشکلات بین فردی در رابطه بین کمال­گرایی منفی و مثبت و نشانه­های افسردگی بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل تمام دانشجویان استان البرز در نیمسال تحصیلی دوم 95-1394 بود. حجم نمونه شامل 220 نفر بود که به روش نمونه­برداری چندمرحله­ای از دو دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و دانشگاه پیام نور البرز انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسش­نامه­های کمال­گرایی مثبت و منفی تری شورت، اوونس، اسلاید و دیوئی (1995)، مشکلات بین­فردی-47 پیلکونیس و همکاران (1996) و افسردگی بک بود. داده­های گردآوری شده با استفاده از روش مدل­یابی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته­ها نشان داد که مدل مفهومی پژوهش با داده­های گردآوری شده به­خوبی برازش دارد و مشکلات بین­فردی رابطه بین کمال­گرایی منفی و نشانه­های افسردگی را واسطه­گری می­کند. کمال­گرایی منفی با مشکلات بین­فردی مانند حساسیت بین فردی، دوسوگرایی بین فردی، پرخاشگری، به تأیید اجتماعی و عدم جامعه پذیری؛ حمایت اجتماعی را کاهش و افسردگی را افزایش می­دهد.

کلیدواژه‌ها