سنجش نقش واسطه‌ای مشکلات بین فردی در رابطه بین کمال‌گرایی و افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو دکترا

3 دانشجوی دکترا

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین نقش واسطه­ای مشکلات بین فردی در رابطه بین کمال­گرایی منفی و مثبت و نشانه­های افسردگی بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل تمام دانشجویان استان البرز در نیمسال تحصیلی دوم 95-1394 بود. حجم نمونه شامل 220 نفر بود که به روش نمونه­برداری چندمرحله­ای از دو دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و دانشگاه پیام نور البرز انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسش­نامه­های کمال­گرایی مثبت و منفی تری شورت، اوونس، اسلاید و دیوئی (1995)، مشکلات بین­فردی-47 پیلکونیس و همکاران (1996) و افسردگی بک بود. داده­های گردآوری شده با استفاده از روش مدل­یابی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته­ها نشان داد که مدل مفهومی پژوهش با داده­های گردآوری شده به­خوبی برازش دارد و مشکلات بین­فردی رابطه بین کمال­گرایی منفی و نشانه­های افسردگی را واسطه­گری می­کند. کمال­گرایی منفی با مشکلات بین­فردی مانند حساسیت بین فردی، دوسوگرایی بین فردی، پرخاشگری، به تأیید اجتماعی و عدم جامعه پذیری؛ حمایت اجتماعی را کاهش و افسردگی را افزایش می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of interpersonal problems in the relationship between perfectionism and depression

نویسندگان [English]

  • majid Zargham Hajebi 1
  • Tahereh Jolaniyan 2
  • Elham Manteghiyan 3
چکیده [English]

Major Depressive Disorder is one of the most common mental disorders worldwide; hence identify affecting factors such as perfectionism and interpersonal problems, is important. The purpose of this study was to explain the mediating role of interpersonal problems in the relationship between negative and positive perfectionism and depression. The study design was descriptive correlational type and the statistic population included of all students of Alborz province in the second semester of 2015-2016. The sample consisted of 220 subjects who were selected through multistage sampling from two Islamic Azad University of Karaj and Alborz PNU. The study tools were positive and negative perfectionism by Terry- short, Owens, salde & Dewey (1995), interpersonal difficulties-47 by Pilkonis and colleagues (1996) and Beck Depression Inventory (1961). Structural equation modeling technic was used to analyze the data. Results showed that research structural model base on gathered data fit well and interpersonal problems is a mediator in the relationship between perfectionism and depression. Negative perfectionism through interpersonal problems such as interpersonal sensitivity, interpersonal ambivalence, aggression, social approval and lack of socialization, decreases social support and increases depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: depression
  • Interpersonal problems
  • negative perfectionism
  • positive perfectionism