نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی، فاطمه بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه نوموفوبیا (بی‌موبایل هراسی) در بین دانشجویان ایرانی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 7-25]
 • آزادی، فاطمه مقایسه مدل ارتباطی سبک‌های مقابله با استرس و رضایت از زندگی با میانجی‌گری تاب‌آوری در افراد مصروع و عادی شهر تهران [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 89-102]

ا

 • ابوالمعالی، خدیجه بررسی ساختار عاملی پرسشنامه کمال‌گرایی چند بعدی ورابطه‌ی آن باپرخاشگری در نوجوانان دختر دبیرستانی شهر تهران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 123-138]
 • اکبری، رحمان تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه فراشناخت کاربردی در ورزش های گروهی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 79-92]

ب

 • باب المرادی، ناهید رابطهی باورهای انگیزشی و چشم انداز آینده با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 190-220]
 • بخشی پریخانی، سمیه تأثیر عامل حدس بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 50-63]
 • بشیرپور، محراب ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس گرایش به خیانت زناشویی [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 37-55]
 • بهبودی، معصومه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار گروهی بر سبکهای دلبستگی و رضایت زناشویی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 29-40]

پ

 • پاشا شریفی، حسن ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه نگرش به تحصیل و آینده شغلی در بین دانشجویان [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 83-115]
 • پوراسماعیل دونا، سمانه روایی تشخیصی نسخه نوین هوش‌آزمای تهران –استانفورد – بینه در دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری استان گیلان در سال تحصیلی 94-1393 [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 71-88]

ت

 • تاجری، بیوک ساخت و رواسازی پرسشنامه سنجش رفتار شغلی بر اساس رویکرد صفات شخصیت [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 115-173]
 • تارویردی زاده، هاجر ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه نگرش به تحصیل و آینده شغلی در بین دانشجویان [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 83-115]
 • تقی لو، صادق ساخت و رواسازی پرسشنامه سنجش رفتار شغلی بر اساس رویکرد صفات شخصیت [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 115-173]

ث

 • ثابت، مهرداد بررسی روایی، اعتبار سیاهه افکار اضطراب تکلم بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 139-153]

ج

 • جاویدی فر، مهسا ساخت و رواسازی پرسشنامه سنجش رفتار شغلی بر اساس رویکرد صفات شخصیت [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 115-173]
 • جلالی فراهانی، مجید استانداردسازی پرسشنامه موفقیت کاروان اعزامی ایران به المپیک [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 27-44]
 • جمهری، فرهاد تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ادراک پیری در سالمندان ایرانی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 59-76]

ح

 • حامدی نسب، صادق تأثیر عامل حدس بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 50-63]
 • حسنی، کیوان ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه تنیدگی شغلی فیلیپ ال رایس در بین کارکنان بانک ملی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 45-65]
 • حسن زاده، شادی ویژگی روانسنجی پرسشنامه هیجان خواهی ذاکرمن و رابطه آن با اعتیاد پذیری معتادان در حال ترک منطقه 4 تهران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 89-105]
 • حقی عسگرآبادی، فریده تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ادراک پیری در سالمندان ایرانی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 59-76]
 • حمیدی، مهرزاد استانداردسازی پرسشنامه موفقیت کاروان اعزامی ایران به المپیک [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 27-44]

خ

 • خان محمدی اطاقسرا، ارسلان روایی تشخیصی نسخه نوین هوش‌آزمای تهران –استانفورد – بینه در دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری استان گیلان در سال تحصیلی 94-1393 [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 71-88]
 • خرامین، شیرعلی تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه فراشناخت کاربردی در ورزش های گروهی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 79-92]

د

 • دانشور، مهناز روایی تشخیصی نسخه چهارم و نسخه تکمیلی مقیاس‌های هوشی وکسلر کودکان در کودکان دارای اختلال نقص توجه [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 67-88]
 • دشت پزرگی، زهرا ساخت و اندازه گیری شاخص های روان‌سنجی مقیاس ازدواج خوشبخت در پدران دانش آموزان متوسطه شهر اهواز [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 7-36]
 • دلاور، علی ساخت و اعتبار یابی ابزارارزشیابی عملکرد مدیران مدارس مقطع ابتدایی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 1-17]
 • دلاور، علی ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص توانایی شناختی کودکان [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 7-18]
 • دوکانه ای فرد، فریده ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس گرایش به خیانت زناشویی [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 37-55]

ر

 • رفعتی، فوزیه ساخت و هنجاریابی آزمون توانایی پیشگیری از اچ آی وی [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 107-118]

ز

 • زندی، فرزاد ساخت و اعتبار یابی ابزارارزشیابی عملکرد مدیران مدارس مقطع ابتدایی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 1-17]

س

 • سیاح، سرورالسادات بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه نوموفوبیا (بی‌موبایل هراسی) در بین دانشجویان ایرانی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 7-25]
 • سپاه منصور، مژگان ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شخصیت ایثارگر و مقایسه ایثارگری در دانشجویان دختر و پسر [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 103-114]
 • سجادی، نصرالله استانداردسازی پرسشنامه موفقیت کاروان اعزامی ایران به المپیک [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 27-44]
 • سرایی، سهیلا سنجش نقش عوامل خانوادگی و مدرسه‎ای مؤثر در مهارت‌های زندگی نوجوانان مقطع تحصیلی متوسطه دوم شهر تهران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 119-136]
 • سنجری، شهرزاد ساخت و هنجاریابی آزمون توانایی پیشگیری از اچ آی وی [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 107-118]

ش

 • شریفی، حسن پاشا ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص توانایی شناختی کودکان [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 7-18]
 • شریفی، حسن پاشا سنجش نقش عوامل خانوادگی و مدرسه‎ای مؤثر در مهارت‌های زندگی نوجوانان مقطع تحصیلی متوسطه دوم شهر تهران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 119-136]
 • شریفی، طیبه تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه فراشناخت کاربردی در ورزش های گروهی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 79-92]
 • شریفی، نسترن ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص توانایی شناختی کودکان [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 7-18]
 • شفیع آبادی، عبدالله ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس گرایش به خیانت زناشویی [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 37-55]
 • شفیع پور، مریم ویسک- آر (WISC-R) در ایران زنده است: هنجاریابی آزمون هوش وکسلر کودکان- تجدید نظر شده در گروه سنی 15 سال [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 57-70]
 • شکرزاده، شهره ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه سوم نوین مقیاس توانایی‌های شناختی وودکاک – جانسون در دانش‌آموزان دبستانی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 91-121]
 • شکرزاده، شهره روایی تشخیصی نسخه نوین هوش‌آزمای تهران –استانفورد – بینه در دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری استان گیلان در سال تحصیلی 94-1393 [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 71-88]

ص

 • صابری، هائیده ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه نگرش به تحصیل و آینده شغلی در بین دانشجویان [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 83-115]
 • صادقی، مژگان ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه سوم نوین مقیاس توانایی‌های شناختی وودکاک – جانسون در دانش‌آموزان دبستانی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 91-121]
 • صلاحی، علی اکبر هنجاریابی آزمون رضایتمندی از ازدواج [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 116-135]

ع

 • عابدی، جمال تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه فراشناخت کاربردی در ورزش های گروهی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 79-92]
 • عباس پور ،، عباس ساخت و اعتبار یابی ابزارارزشیابی عملکرد مدیران مدارس مقطع ابتدایی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 1-17]
 • عسگری، پرویز رابطهی باورهای انگیزشی و چشم انداز آینده با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 190-220]
 • عسگری، پرویز ساخت و اندازه گیری شاخص های روان‌سنجی مقیاس ازدواج خوشبخت در پدران دانش آموزان متوسطه شهر اهواز [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 7-36]

غ

ف

 • فرخی، نور علی ساخت و اعتبار یابی ابزارارزشیابی عملکرد مدیران مدارس مقطع ابتدایی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 1-17]
 • فرزاد، ولی اله ویژگی روانسنجی پرسشنامه هیجان خواهی ذاکرمن و رابطه آن با اعتیاد پذیری معتادان در حال ترک منطقه 4 تهران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 89-105]
 • فلسفی نژاد، محمدرضا ساخت و اعتبار یابی ابزارارزشیابی عملکرد مدیران مدارس مقطع ابتدایی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 1-17]

ق

 • قدمی، ابوالفضل بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه نوموفوبیا (بی‌موبایل هراسی) در بین دانشجویان ایرانی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 7-25]
 • قدمی، ابوالفضل مقایسه مدل ارتباطی سبک‌های مقابله با استرس و رضایت از زندگی با میانجی‌گری تاب‌آوری در افراد مصروع و عادی شهر تهران [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 89-102]

ک

 • کاکابرایی، کیوان ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه تنیدگی شغلی فیلیپ ال رایس در بین کارکنان بانک ملی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 45-65]
 • کامکاری، کامبیز ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه نوین هوش‌آزمای تهران- استانفورد- بینه در دانش‌آموزان ناتوان یادگیری [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 19-42]
 • کامکاری، کامبیز ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه سوم نوین مقیاس توانایی‌های شناختی وودکاک – جانسون در دانش‌آموزان دبستانی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 91-121]
 • کامکاری، کامبیز روایی تشخیصی نسخه چهارم و نسخه تکمیلی مقیاس‌های هوشی وکسلر کودکان در کودکان دارای اختلال نقص توجه [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 67-88]
 • کامکاری، کتایون استانداردسازی پرسشنامه موفقیت کاروان اعزامی ایران به المپیک [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 27-44]
 • کرایی، امین ساخت و اندازه گیری شاخص های روان‌سنجی مقیاس ازدواج خوشبخت در پدران دانش آموزان متوسطه شهر اهواز [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 7-36]
 • کراسکیان موجباری، آدیس تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ادراک پیری در سالمندان ایرانی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 59-76]
 • کردنوقابی، رسول رابطة غیر مستقیم هویت اطلاعاتی، هویت هنجاری و هویت سردرگم- اجتنابی با سرمایة روان‌شناختی [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 137-150]
 • کریمی، حسن ویژگی های روان‌سجی و ساختار عاملی پرسشنامه شخصیت هگزاکو و مقایسه رابطه آن با پنج عامل اصلی شخصیت در بین دانشجویان دختر و پسر شهر تهران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 43-58]
 • کمالی، علی ساخت و هنجاریابی آزمون توانایی پیشگیری از اچ آی وی [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 107-118]
 • کمالی ایگلی، سمیه بررسی ساختار عاملی پرسشنامه کمال‌گرایی چند بعدی ورابطه‌ی آن باپرخاشگری در نوجوانان دختر دبیرستانی شهر تهران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 123-138]
 • کوشکی، شیرین روایی تشخیصی نسخه چهارم و نسخه تکمیلی مقیاس‌های هوشی وکسلر کودکان در کودکان دارای اختلال نقص توجه [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 67-88]

گ

 • گنجی، حمزه رابطة غیر مستقیم هویت اطلاعاتی، هویت هنجاری و هویت سردرگم- اجتنابی با سرمایة روان‌شناختی [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 137-150]

م

 • محمدی سلیمانی، محمدرضا ساخت و هنجاریابی آزمون توانایی پیشگیری از اچ آی وی [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 107-118]
 • میرزازاده، زهرا اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار گروهی بر سبکهای دلبستگی و رضایت زناشویی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 29-40]
 • میرهاشمی، مالک سنجش نقش عوامل خانوادگی و مدرسه‎ای مؤثر در مهارت‌های زندگی نوجوانان مقطع تحصیلی متوسطه دوم شهر تهران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 119-136]
 • مینایی، اصغر ویژگی های روان‌سجی و ساختار عاملی پرسشنامه شخصیت هگزاکو و مقایسه رابطه آن با پنج عامل اصلی شخصیت در بین دانشجویان دختر و پسر شهر تهران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 43-58]
 • میهن دوست، زینب رواسازی مقیاس خوانش پریشی در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ایلام [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 18-28]
 • موسوی سیگارودی، سیده زهرا بررسی روایی، اعتبار سیاهه افکار اضطراب تکلم بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 139-153]

ن

 • نجاتیان تنها، آرزو رابطة غیر مستقیم هویت اطلاعاتی، هویت هنجاری و هویت سردرگم- اجتنابی با سرمایة روان‌شناختی [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 137-150]
 • ندرمحمدی، مهریار ویسک- آر (WISC-R) در ایران زنده است: هنجاریابی آزمون هوش وکسلر کودکان- تجدید نظر شده در گروه سنی 15 سال [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 57-70]

و

 • وزیری، کاترین ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شخصیت ایثارگر و مقایسه ایثارگری در دانشجویان دختر و پسر [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 103-114]
 • وطن خواه، حمیدرضا هنجاریابی مقدماتی هوش روحانی در دانشجویان [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 90-101]