دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، بهار 1397، صفحه 7-150 
3. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس گرایش به خیانت زناشویی

صفحه 37-55

محراب بشیرپور؛ عبدالله شفیع آبادی؛ فریده دوکانه ای فرد


7. ساخت و هنجاریابی آزمون توانایی پیشگیری از اچ آی وی

صفحه 107-118

شهرزاد سنجری؛ فوزیه رفعتی؛ علی کمالی؛ محمدرضا محمدی سلیمانی