دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، اسفند 1399 
1. اثربخشی معنویت درمانی بر تعدیل باورهای فراشناخت فرزندان جانبازان PTSD

بهزاد علی گوهری؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز درتاج؛ فرهاد جمهری


5. استانداردسازی نسخه ایرانی مقیاس باورهای غیرعقلانی نوجوان برنارد

صفحه 85-103

زهرا مصباح؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریده حمیدی


6. شاخص‌های روانسنجی مقیاس اعتیاد به رسانه اجتماعی

عاطفه توحیدی؛ مهرناز آزادیکتا؛ مجید برزگر؛ صدیقه حیدری